just because i'm on my knees and swearing i will change, doesn't mean i love you anymore...


     Poznáte to? Keď nemáte komu čo povedať? Pretože... Nič neprežívate? Nepovedala by som teda, že nič neprežívam, ale väčšinou má človek čo povedať, keď... Sa má zle, alebo keď sa má až príliš dobre. No ten stred. Presný stred, kedy sa nemá na čo sťažovať a zároveň ani nič extra čím chváliť. Len každodenný stereotyp obyčajnej pohody... Presne tak na tom som. A tak ležím v posteli a premýšľam, čo by som vám napísala.

     Je jedna hodina ráno, ja nemôžem spať a myšlienky sa mi víria hlavou a vytvárajú tornádo informácií, ktoré v nej držím. No nedávajú zmysel. Jedno vám však poviem, nie všetky rozhodnutia vo vašom živote budú dávať zmysel. A nie vždy váš inštinkt bude fungovať. A to, čo sa javí, ako najmenšie zlo, tak aj reálne bude... Môj život sa mení, rozvíja. Učím sa novým veciam každý deň. A nie len tým, ktoré spravia zo mňa vzdelaného človeka. Život samotný je najväčším učiteľom. Nie nadarmo sa vraví, že nik učený z neba nespadol. A taktiež to, že skúseností sú tým najväčším darom. A tí, ktorí tieto múdre slová vyslovili, mali pravdu.

     Preto by sme mali žiť život naplno. Prežívanie nás nespraví šťastnými. Priority, ktoré sme počas poslednej doby našich životov nadobudli, by sme mali opäť zmeniť. Zmeniť na to, aby sme sa nikam neponáhľali. Aby sme neplašili jeden druhého do práce, lebo ten musí toto a ten ďalší zas toto... Samozrejme, chod spoločnosti nezmeníme. Ale neničme samých seba len preto, aby boli iní šťastní a úkor toho nášho, na úkor našich životov, šťastia lásky... Buďme pánmi našich životov. Žime ich tak, ako naozaj chceme, nie len si predstavujeme, alebo vidíme vo filmoch. A začnime u seba. Buďme beznádejnými romantikmi. Buďme šťastný z každej maličkosti. A verme v to, že sa to dá. Nemyslíme na to, že to v tomto svete takto nefunguje, pretože áno, fungovať to nebude, ak naozaj nebudeme chcieť. A preto píšem tieto slová, aby som motivovala nie len vás, ale aj samú seba, pretože šťastie máme všetci vo svojich rukách! 

     Ak vás spraví radosť len pekná pieseň ako mňa, tak si pustíte ďalšiu pieseň z môjho zoznamu. Pustite si nejaký pekný film, alebo si oblečte svoj obľúbený sveter a choďte len na prechádzku... Jednoducho žite naplno a vychutnajte si každú jednu chvíľu, ktorú vám prináša! A, nebojte sa, nemám sa zle... Ale ako som písala, nemám sa ani dobre, som zaseknutá v nespokojnosti s tým, ako sa veci práve majú, no je len na mne, začať opäť naplno žiť s úsmevom na perách!


ENGLISH : You know that feeling? When you kinda don't know what to say? Because... You don't live your life fully? Well, I would not say that I don't feel anything, because people have always something to say, when... They feel sad, or when they feel very happy. But I mean the middle. Right in the middle of those feelings, when you have nothing to complain about and anything to show off at the same time. Just everyday stereotype or ordinary ease... That's how I feel these days. So I am laying in my bed and I am thinking about what should I write to you.

It is one o'clock in the morning, I can't sleep and a lot of thoughts are swirling in my head like the tornado full of information, which I hold in there. They don't make sense. But I will tell you one thing, not all decisions of your life make sense. And not all the time your instincts will work right. And the thing which looks like the best at the time, may not be at the end... My life change, it develops. I learn new things every day. And not just those that make me the smarter person. The life itself is the greatest teacher. It's true what they say, that no one learned ever fell from the sky. And also that the experiences are the best gift you can ever receive. And all people who have said these things, where right. 

     That's why we need to live fully. Just living will not make us happy. We should change the priorities which we gain through our lives since the past few years. Change the fact we live fast life. We shouldn't rush one another to the work, because someone wants this and another one this and... Of course, we will not change the running of our society. But we should stop to destroy ourselves just because we want to make some else happy to the detriment of our own lives, happiness, love... We need to be the bosses of our lives. We need to live them like we really want to, not just as we imagine them in our dreams, or we see in the movies. And we need to start at ourselves. We should be endless romantics. We should be happy about every trifle. And we need to believe in the way it will work. We can't think about things that don't work out because they won't if we really don't want them to. And that's why I am writing you these words, I would like to motivate not just you, but also myself because we have our happiness in our hands!

     If nice song will make you as happy as it makes me, just turn on another of the songs from my list. Turn on some cool movie or put on your favorite woman sweater and go for a walk... Just live fully and enjoy every single moment of it! And don't be afraid about me, I don't feel bad... As I wrote you before, I don't feel good too. I am just stuck in the dissatisfaction of how the things don't work out for me as I would like them to, but it is just up to me to start to live fully again with the smile on my face!

BERET, SUNGLASSES - EBAY / SWEATER, SHOES - BONPRIX / JACKET - ESPRIT (SECONDHAND) /
SKIRT - KEJMY TATRANSKA DESIGN / BRACELETS - H&M, ALOVE / BAG - DEICHMANN

ON THE PHOTOS : Kejmy Tatranská / @lady_kejmy
PHOTOS BY : Jaroslav Tatranský, senior.

You Might Also Like

12 Comments

 1. Z takýchto myšlienok keď sa cítim asi tak v strede ma nejako stále dostane dobrá hudba :) Vtedy akoby ten čiernobiely svet troška ožil a zas sa cítim šťastná :D Ale poznám presne to čo píšeš, často to tak mám.

  Recenzie-Kozmetiky

  ReplyDelete
 2. LustGirls69 is the best adult directory submission list site in Delhi free and paid sex incall and outcall independent agency has all best escort link directory types girls like call girls, sexy girls, hot girls, dating girls, sex, fun, entertainment, etc. For more information visit our website.

  ReplyDelete
 3. Hot Girls need boys in India In this part of our website, desi girls post their sex girl numbers, Without the need to meet in girls contact number exchange is happening before this. so that the boy who call without interruption can now reach the call girl. Tens of hundreds of hot girls now Escort Link Directory Without the need to meet in girls contact number exchange is happening before this. Click here - http://www.lustgirls69.com

  ReplyDelete
 4. Booking of Online Call Girls is no lustier thing for the men in this world. They are really happy by getting these services just because of the superb quality strength and superb quality performance of sex. Now you can make your life more erotic and bolder by getting the services of Female Escorts in Jaipur. We at Jaipur Escorts always trying to provide the best information and services to the clients

  ReplyDelete
 5. You can call her anytime on Uttam Nagar Escorts Call Girl Service? Undoubtedly. The most effective process is to work with top-notch escorts management. And the good way to find this is that it is one of the advanced and best online escort services. Click here -Uttam Nagar Escorts

  ReplyDelete
 6. We are able to use call girls in the best categories, according to your need, We are providing all kinds of service for you. Beautiful erotic hot and Sexy call girls in Nehru Place Escorts service, you can see our website and contact us 24 hours in Delhi.

  ReplyDelete
 7. Welcome to Patel Nagar Escorts, today we have come up with an escort service for you, in which you have got beautiful girls and a sister-in-law with whom you can spend your night and have sex with that girl. Welcome to Patel Nagar Escorts The number is already given on our website. All you have to do is dial that number and I will be yours. So call me and I grant you a sense of contentment and deep satisfaction. Call me and hire me, I'm waiting for you. So call me and give me a chance to make you happy.Patel Nagar Escorts

  ReplyDelete
 8. Welcome to Hauz Khas Escorts today has many offers for you and that too with a 50% chance to have sex with your sexy beautiful girls You can tell I am Russian by taking a deep French kiss. Enjoy my silky white tits and ass and taste the overflowing juices of my hairy pussy to fulfill the longstanding desires of your life. I will make sure that you become fresh and charged up after sleeping against my hot body. I have no objections with oral sex and give a fabulous blow job without a condom to my men. I know the importance of my curves and flaunt them to catch the attention of my men.Hauz Khas Escorts

  ReplyDelete
 9. thanks for sharing and such and informative posts.
  http://zapatillasrusas.blogspot.com/2014/08/four-years-in-america.html
  Escorts service in paharganj
  Escorts in Mahipalpur

  ReplyDelete
 10. The journey to weight loss is not always as easy as it seems, but with lots of perseverance and consistency, your journey will be fruitful. You will begin to look for quick and easy ways to lose weight, and the first thing that comes to mind is the weight loss detoxification process. A. I think it’s good for skin if your skin lacks nutrition and the glow it must exhibit.

  https://www.supplementz.org/trim-life-keto/

  https://www.supplementz.org/pure-keto-burn/
  https://www.supplementz.org/keto-1500-pills/
  https://www.supplementz.org/keto-strong-reviews/
  https://www.supplementz.org/a1-keto-bhb-reviews/
  https://www.supplementz.org/alpha-extracts-cbd-ca/

  ReplyDelete
 11. Musím povedať, že vám to veľa pristane. :) Ja teda na seba málokedy vezmem niečo podobné, pretože som skôr na športové oblečenie a to napríklad aj v práci, kde robím vedúci výroby. Ono je to pochopiteľné, keď mi večer náramok s krokomerom hovorí, že som nachodili treba 18 alebo niekedy aj 19 tisíc krokov. :)

  ReplyDelete