paint a picture for you and me of the days when we were young, singing at the top of both our lungs!


   Nikdy som netúžila byť nejakým veľkým módnym štylistom... Módu mám naozaj veľmi rada, dekorovanie ma tiež vždy uchváti a práca s tými správnymi ľuďmi býva na nezaplatenie! Vždy som však viac inklinovala k samotnej produkcii odevov, ako iba k ich aranžovaniu. No povedala som si, že skúsim svoje malé šťastie a zapojím sa so svojimi styling-mi do súťaže #súbojštylistov! A výsledok? Ten môžete vidieť na fotografiách!

     Zďaleka nie som žiaden profesionál. Použité oblečenie je poväčšine z môjho osobného šatníka. Fotky som tiež fotila ja a krásnučká kučeravá modelka je moja spolužiačka z vysokej školy... Svojpomocne sme spojili sily a pustili sa do kreácie! Samozrejme, nerobila som si nejaké veľké nádeje, keď som sa do súťaže hlásila. Nepostúpila som, no to vôbec nevadí. Skúsila som opäť niečo úplne nové a fotenie ma s krásnou Saškou nesmierne bavilo! Pretože ja som typ človeka, ktorý si viac váži príležitosti a novo-nadobudnutých dovedností, ako nejaký šialený úspech. Pre mňa je osobný rast a rozvíjanie vlastných schopností najväčším prínosom! A preto som vám tieto fotografie chcela ukázať aj tuto na mojom blogu...

     Snáď sa vám moje outfity aspoň trošku páčia. Ako vravím, nie som profesionál, ani zďaleka nie. Ale robím to, čo ma baví a ak sa nájde niekto, komu sa to páči, som mu za to nesmierne vďačná! A preto ďakujem všetkým vám za... Všetko, čo pre mňa robíte a verím, že tu spolu ešte vytvoríme plno krásnych vecí! Dnes by to bolo odo mňa už všetko, už si len pustite ďalšiu z mojich obľúbených piesní a majte krásny zvyšok dňa.


ENGLISH : I've never desired to become some well-known fashion stylist... I've always loved fashion so much, I do like decorating too, and working with the right people is priceless for me! I've always been more the clothing-creator as the stylist. But I have told to myself that I will try something new, so I've tried my luck and I've joined the competition called #thebattelofstylists with my stylings! And the result? You can see them in these photographs!

     I am far away from being the professional. Almost all the clothes that were used in the stylings are my own. I also took the pictures with beautiful curly model, which is my classmate from my university... We got our heads together and we took ourselves to the creation! Of course, I haven't had my hopes high when I sent my pictures to the competition. I didn't get it the semifinals, but it doesn't bother me at all. I've tried something totally different again and I really enjoyed the photo shooting with my lovely Alexandra! Because I am type of person who appreciate all the opportunities and the new-gained skills which are the most valuable benefit for me! And that's why I would like to show you my pictures here on my blog...

     I hope that you like my outfits a little bit. As I always say, I am not a professional, not at all. But I really like to do what I love to do and if there is maybe just one person, who like what I do, I am so thankful for that! And that's why I would like to thank all of you for... Everything you do for me and I believe that we will create so many things together! It would be all from me for today, I add you another of my songs and I wish you nice rest of today.


T-SHIRT - 1st look - KOKÉ / COAT - 2nd look - BONPRIX / SKIRT - 3rd look - KEJMY TATRANSKA DESIGN  / HANDBAG - 3rd look - ALEXANDRA OPOLDUSOVÁ / HEADBAND - 3rd look - HOUSE OF BEADS

MODEL : Alexandra Opoldusová / @alexandraopoldusova
STYLING | MUA | PHOTOS : Kejmy Tatranská  / @lady_kejmy / @theworldbykejmy

insecure but i'm working with it, many things that i could get rid of ain't about to give it up!


     Šaty. Kúsok oblečenia, ktorý má v šatníku každá žena. A dokonca aj tá, ktorá bežne šaty nenosí... Najpredávanejší kúsok vôbec, pretože šaty sú vhodné na akúkoľvek príležitsť, na akékoľvek nosenie, vždy záleží len od strihu, materiálu a celkového prevedenia tohto kusu oblečnia. Stalo sa vám, že ste si kúpili také, ktoré vám nesedeli? Nevošli sa vám do nich prsia, poprípade bol príliš úzky pás, alebo ste ich jednoducho neprtiahli cez zadok... V týchto prípadoch sa však tiež stáva, že vám to niekde sadne, inde nemusí a je vám to v konečnom dôsledku v niektorých partiách jednoducho voľné. Viete prečo to tak je?

     Známe obchodné reťazce s rýchlou módou produkujú oblečenie masovo vo veľkom množstve, čo zapríčiňuje nutnosť použitia univerzálnych veľkostí, ktoré by mali sadnúť čo najväčšiemu počtu ľudí. Tieto veľkosti sa spojili do veľkostnej tabuľky priemerných rozmerov veľkého počtu žien (samozrejme aj mužov a detí). My poznáme veľkostné tabuľky americké, britské či priamo európske (označujú sa ako EU, preto do nich nezarátavam UK) ako nemecké, talianske a francúzske, ktorých veľkosti nezodpovedajú tak úplne jedna druhej. Takýchto štandardizovaných veľkostí je ešte niekoľko, no spomínané u nás určite v obchodoch či secondhandoch nájdete. Každá z týchto tabuliek ma trošku iné rozmery, pretože ich priemer je daný z rôznych typov žien z rôznych kútov planéty. Preto ak si vezmeme dve slečny, ktoré majú obvod hrudníka povedzme 100 cm, neznamená to, že európska veľkosť 40 im obom bude sedieť, pretože takéto dve slečny môžu mať úplne rozdielnu stavbu tela. Jedna môže mať hrudník naozaj široký a takmer žiadne prsia. Takýto typ postavy nepotrebuje veľké prsné záševky a je väčšia pravdepodobnosť, že oblečenie z fash fashion obchodu jej bude sedieť. Druhá môže mať maličký hrudník a pritom jej poprsie môžeme prirovnať napríklad k veľkosti exotického melónu... Takýto extrém ja napríklad nemám, no mávam problém s tým, aby mi vôbec niečo sedelo, pretože moje prsia sú väčšie (väčšie ako sa zdajú) a často krát mám problém ich do nejakých šiat vôbec napchať. 

     Tých chcem povedať to, že strih je to najdôležitejšie pri tvorbe akéhokoľvek odevu! Samozrejme odvíja sa to od materiál, ktorý je naň použitý. Tieto šatičky som kúpila v sekáči. Pôvodne sú z bežného fast fashion reťazca a, samozrejme, mi vôbec ale vôbec nesedeli... Povedala som si, že aj tak mi stoja za ich záchranu! Priznám sa, že odkedy som si ich kúpila, ubehol už aj rok... Po tak dlhom čase som ich vytiahla a povedala som si, že ich jednoducho takto nemôžem nosiť, no vyhadzovať ich nebudem! Stoja za to, aby boli nosené, aby som svoje oblečenie jednoducho začala naozaj nosiť! A tak som sa pustila do prešívania! Stačilo len odstrihnúť gumičku, na prednom diele vytvoriť záševky, trošku zúžiť na bokoch, opätovne nariasiť sukničku, prišiť ju k vršku a všiť zips. Nič ťažké, naozaj!

     A preto vás chcem vyzvať k tomu, že nevyhadzujte oblečenie, keď vám nesedí. Samozrejme, ak je vám malé, už s nim veľa nenarobíte. To ho radšej posuňte niekomu, kto z neho bude mať radosť. Ale ak je vám veľké, tak nie je problém ho zúžiť, podhnúť, skrátiť... Čokoľvek, čo sa s ním urobiť dá. Tak vezmite ihlu a niť, zapnite si túto pieseň k práci a dajte šancu oblečeniu, ktoré vám tam úplne nesedí!


ENGLISH : The dress. The piece of clothing that every woman has in her closet. And even the one who doesn't wear them at all... It is the most sold piece because the dresses are right for any occasion, you can wear them almost everywhere, it always depends on the pattern, the material and the whole construction of this piece. Have you ever experienced the situation when the dress hasn't fit you at all? You couldn't fit your boobs into it, or you couldn't zip the zipper because of so tight waist, or you just couldn't pull them down through your ass... It is also common in these cases, that if it fits you on some parts, it may not fit you on the others and it can be loose on some parts of your body. You know why it's like that?

     Well known fast fashion clothing brands product massively the huge amount of clothes, what causes the need for using the universal sizes which should fit the biggest number of people. These sizes were joint to the table of sizes of average measures of the huge number of women (also men and children). In Europe, we know the American size table, the British or those Europian ones (they are marked as EU, that's why I didn't count the UK into them) as Deutsch, Italian and French, which sizes aren't the same. There are more of these standardized size tables, but you can find the mentioned ones in our shops and secondhands. Each of these tables has a little bit different measures because their average is made from different types of women from different parts of our planet. So when we take two ladies, which have for example the chest circuit about 100 cm, it doesn't mean that they both will fit the size EU 40 (IT 44) / UK 12 / US 10 because they have the different construction of their bodies. One of them can have a really wide chest and may not have any breasts. These body-types don't need the breasts darts, so there is the bigger probability that the fast fashion clothes may fit them well. The second girl can have the really small circuit of her chest and have boobs that can be compared to the exotic watermelon... I don't have as extreme as I described before, but sometimes I really have a problem to fit my body to some clothes because my breasts are bigger as they look like and so I just can't fit them into some type of dresses.

     I want to say by this way, that the sewing pattern is the most important thing during the creation of any piece of clothing! Of course, it depends on the used material. I've bought this dress in the secondhand. They are originally from some fast fashion store and of course, they didn't fit me first... But I told myself that it worth to be saved, so I bought it! I have to admit that one year has passed since I've bought the dress... I put them out of my closet after a really long time and I told myself that I just really have to start wearing the clothes I have in there! And so I put myself into the resewing! I just needed to get rid of the rubber, make the darts on the front piece, a little bit narrow the sides of the waist, repeatedly make the skirt tighter, sew it toward the upper piece and sew the zipper on the side. It wasn't hard at all!

     And I want to challenge you to not throw your clothes away if you can't fit yourself into them. Of course, if it's too small, you won't do much to fit you. You rather give it to someone who would be happy to wear it. But if its bigger on you, most of the time it isn't the problem to narrow it or shorten it... Or do anything with it to make it wearable again. So just take the needle and the yarn, turn on this song to your work and let's take the chance to the clothes that don't fit you well!
FEDORA HAT - EBAY / DRESS - SECONDHAND + RESEW / BELT - SECONDHAND + UPCYCLING / BAG - TIGER / SHOES - BONPRIX  //  LIPSTICK - BOURJOIS

ON THE PHOTOS : Kejmy Tatranská / @theworldbykejmy@lady_kejmy
PHOTOGRAPHER : Tomáš Figura / Tom Loft Photo / @tom_loft

how can i forget you in the morning? wishing that you could still be here, how can i forget? i can't, i can't...


        Nesmierne rada odpovedám na všetky vaše správy, ktoré mi píšete! Občas mi to trochu trvá, ale vždy ma poteší, keď si chcete nechať poradiť, niečo milé napísať, opýtať sa, či prediskutovať rôzne témy, aj tie ťažké... Aj na tie občas príde rad. No skrz ne si všeobecne začínam uvedomovať, ako sú ľudia nespokojní s dnešnou dobou. Samozrejme, uznávam, že to občas nie je prechádzka ružovou záhradou, ani ideálny svet dokonalosti. Ale, keď sa tak zamyslím, to nebola žiadna doba. Však tá dnešná sa ponáhľa nesmierne dopredu a hľadí len na to, čo bude v budúcnosti, bez ohľadu na to, ako rýchlo ľuďom pretečie prítomnosť pomedzi prsty. Alebo sa hľadí na to, čo bolo, obzvlášť to dobré... No, myslím, že si treba uvedomiť, že to dobré, čo bolo vtedy, malo svoj význam. Hlavne kvôli zlým veciam, ktoré sa stali. Má to dôsledok na to, aj čo je teraz. To, čo bude, môžme ovplyvniť, ale to, čo bolo, nezmeníme. Ak si človek neuvedomuje, koľko slobody má dnes... Samozrejme, bez ohľadu na to, že náš svet speje opäť ku kapitalizmu... No v politike, náboženstve, či v iným náročným témach sa špŕtať nebudem, pretože každého názor je jeho vlastný a nikomu ten jeho neberiem a každého, ktorý šíri dobro, tolerujem a akceptujem.

     Chcela som tým však poukázať, že veľa vecí sa naozaj zmenilo. Samozrejme, že niektoré aj k horšiemu. Nadprodukcia odpadu, intrigy, narúšanie ľudských a aj zvieradcích slobôd... To všetko má však aj svoje dobré stránky. Ak si uvedomíme, hlavne my ženy, koľko slobody dnes máme. Že nie sme nútené stáť pri plotničke a každý deň variť manželovi večeru. Mužovi, ktorého nám vybrali ako toho správneho. Život bez lásky, život bez vášne... Máme na výber a slobodnú vôľu zamilovať sa do človeka, ktorého milujeme celým svojim srdcom, či už je to žena, muž, alebo hocikto iný. Máme na výber, či akt manželstva považujeme za životnú voľbu. Nie sme vyvrheľmi spoločnosti, ak sa s nami niekto rozvedie. Máme možnosť robiť prácu, po akej túžime, mať deti koľko chceme, ak ich vôbec chceme. Nie sme obmedzené predsudkami spoločnosti, aj keď tie budú pretrvávať ešte dlho...

     Je toho určite oveľa viac, čo sa za pár krátkych rokov zmenilo. Nie len čo sa týka práva žien, ale aj ľudských práv, práva na život, aký si zaslúžime a tak, ako si ho zariadime... Preto žiť prítomosťou, vychutnávať si ju a tak, ako najlepšie vieme! Urobme si dnešok najúžasnejším dňoch nášho života, napríklad tancovaním na túto krásnu pieseň, alebo inými maličkosťami, ktorých je v dnešnej dobe tak strašne veľa... Buďme šťastní, tu a teraz a preto, že to chceme a vieme!


ENGLISH : I really like to answer all of your messages, which you write to me! Sometimes it takes me a little longer to answer them, but it always makes me so happy, when you want some advice from me, you write me something nice, you ask anything you want to know, or you want to discuss any topics, even those hard too... But when it comes to these topics, I've started to realize, how people aren't satisfied with this time period. Of course, I have to admit that it isn't easy sometimes, we don't live in the ideal world of perfection. But when I really think about it, its never easy and it wasn't easy in the past. But these days run enormously straight forward and it gazes to what's going to happen in future, no matter how sad it is that the present runs away in front of us. Or, on the other hand, we just look at things that used to be in the past, to things that were good that time... But I think, that everything good, what was back then had the reasons to be good. Especially because of the bad things that have happened. Of course, the consequences of that time has the results of what we have now. We can affect what will happen, but we can't do that to things that are already gone. If we don't realize how free we are these days... Well, if we look at it without the fact that this world is heading to capitalism... But I am not going to write about politics, religion, or any other hard topics because everyone has their own opinion, and I accept and tolerate them and everyone who tries to go by the path of good. 

     I just want to show you by this way that a lot of things has changed since then. Of course, some of them turns to be bad. The overproduction of trash, the machinations, the violation of human and animal freedom... All of this has also the good side of it. If you think about it properly, women have so much freedom these days. That we are not forced to be the housewives and cook the dinner all day long to our husbands. The man which we had to marry because they said to us, that he is the one for us. The life without love, without the passion... We have the free will to love the right person we choose by ourselves, even if its the woman, the man, or anybody else. We have the right to choose if we even want to be married. We aren't the outcasts of the society anymore if we get divorced. We have the opportunity to do the jobs we love to do, to have as many kids as we want to have, even if we don't want to have them, we don't need to get birth. We are not limited by the prejudices of society, although they will be here for some time more...

     There's a lot more, what has changed during the past few years. Not just the rights of women, but also the human rights, the rights of life we deserve and how we will arrange it... That's why we need to live in the present and as good as we can! Make today the best day of your life, for example with dancing on this beautiful song, or with some trifles, there are a lot of them in this world these days... Just be happy, right here right now, and because you want to be and you can be!

HAT - H&M / EARRINGS - GATE / T-SHIRT - BONPRIX / SKIRT - KEJMY TATRANSKA DESIGN / SHOES - F&F

ON THE PHOTOS : Kejmy Tatranská / @lady_kejmy
PHOTOS BY : Jakub Gráf  / @zahorizont

everything i know tells me that i should walk away but i just want to stay... naj oleari beauty event.


     Nie som úplne skvelá v písaní beauty článkov, každopádne začali ma baviť a som nesmierne rada, že som mohla byť pozvaná na tento skvelý beauty event, kde nám predstavili novú talianskú značku, ktorá prichádza do pultov sietí Fann Parfumérií! Popravde, Naj Oleari je na trhu dobrých pár rokov rokov, len u nás je to novinka a musím sa uznať, že skvelá novinka! Ako viete, nepotrpím si na drahú, luxusnú a značkovú kozmetiku. Ale toto... Toto ma očarilo už vo chvíli, keď som vošla do konferenčnej miestnosti! Ako môžte vidieť na fotkách, spravili tomu nádherný vizuál a všetko sme si mohli vyskúšať! Ovoňať, otestovať a baby sa dokonca aj nalíčili a nalakovali si nechty!

ENGLISH : I am not great in writing beauty articles, but I've started to really like to create them and I am really glad that I could be invited to this amazing beauty event, where we were introduced to the new Italian brand, which is coming to shelves of Fann Parfumerie drugstores! Well, Naj Oleari brand exists for some years now, it is just the novelty for Slovakia and I have to admit that one of the best news yet! As you know, I don't need very expensive, luxury and branded cosmetic products. But this one... This charmed me right the moment I stepped into the conference room! As you can see in the pictures, they've made incredible visualisation to it and we could try what we wanted! To smell it, to test it, and some of the girls also made their make up with these products and painted their nails too!     Značka pochádza z Talianska, kde má už dlhú tradíciu a ako nám povedala paní, ktorá nám o nej vravela, s touto značkou sa stretla už vo svojom detstve, keď mamke potajomky kradla líčidlá a líčila sa nimi. Veď to všetky dobré poznáme, každá z nách chcela byť princeznou! A teraz sa nimi môžme stať, nakoľko každý product obsahuje krásne trblietky a esenciálne oleje, ktoré obsahujú vitamíny a nádherne voňajú! Mojou najbľúbenejšou vôňou je marshmalo, veď ako inak...

ENGLISH : The brand comes from Italy, where it has the long tradition and the ladies, who were trying to introduce us to the products, said that the first time she has met this brand was when she was a little girl and she used to secretly steal the makeup products from her mom. Well, we all know it too good, every girl used to become a princess! And you can become one now because every cosmetic product contains the sparkles and essential oils, which contains all the vitamins and all the products have the wonderful scent! My favourite is the marshmallow, of course...    Mňa osobne, ako budúcu textilnú návrhárku, najviac zaujal fakt, že táto kozmetická značka existuje naozaj dlhé roky aj ako známa taliancká textilná značka, ktorá vyrába dezány a návrhy textílií. Čo je naozaj super, aspoň pre mňa teda... To všetko je rozhodne vidieť na obaloch všetkých produktov, nakoľko preniesli najobľúbenejšie vzory na celého obalového dizajnu. Každý vzor reprezentuje inú kategóriu - kvetinky sú ná tvárovej a pleťovej kozmetike, včeličky na produktoch na oči a obočie, čerešničky na perách a palmičky na nechtovej kozmetike.

ENGLISH : As the future textile designer, I was personally most interested in the fact that this cosmetic brand exists for many years also as the well-known Italian textile brand, which makes designs of textile materials. Which is really cool... Well, for me of course. All of this is perfectly seen on the all the covers, because they transformed the most popular patterns to the whole packaging design. Every pattern represents different cosmetic category - the flowers are part of the face and skin products, the bees are pictured on the products for eyes and eyebrows, the cherries are for the lips and the palms are on the nail products.     Ako vidíte, všetko je krásne ružové, z čoho sme všetky hýkali a achkali! Ale najzaujímavešie na celom evente bola ukážka výroby rúžov. A ešte lepšie to, že sme si ich mohli vyrobiť aj samé! Kejmy sa prihlásila, samozrejme, hneď ako druhá... Celý proces mi bol vysvetlený a teraz je zo mňa veľký profík! Vtipy stranou, ale kiež by som mala to vybavenie, ktoré je k tomu potrebné... Každopádne mám doma odtieň s názvom #Kejmy, #Candy a #Nikaruz, ktorý je galakticko-modrý, čo môžte vidieť na tejto fotke od @nikavujisic, ktorá túto šialenú nádheru vytvorila!

ENGLISH : As you can see, everything is nicely pink, which all the girls fall for! But the most interesting part of the event was the sample of how the lipsticks are made. And even better was that we could also make ones by ourselves! Kejmy raised her hands as the second person to try it, of course... The whole process was described to me and I am a huge professional in it! Just joking, but I wish I have the necessity needed for their creation... Anyway, I have on my shelf at home the tone called #Kejmy, #Candy a #Nikaruz, which is blue-galactic and you can see in this picture from @nikavujisic, who made this crazy colour tone!     Za poslednú fotku z akcie veľmi pekne ďakujem @candy_grant, ktorá úžasne zachytila moment, ako pilne sa vzdelávam! Tento beauty event som si nesmierne užila, hlavne dve hodiny po ňom s babami, ktoré sme úspešne prekecali... Áno, keď sa stretnú blogerky, majú sa rozhodne o čom rozprávať! Ak vás táto kozmetika zaujala, na stránkach Fann.sk už sú produkty online na objednávku aj s cenami. Sú vyššie, ale myslím, že ak zainvestujete, neoľutujete! Už si len, zas a znova, pustite ďalšiu pieseň z môjho playlistu a užite si krásny zvyšo dňa!

ENGLISH : I am thankful for the last picture from the event to @candy_grant, who shot perfectly the moment of how I work and learn hard! I really enjoyed this beauty event, mainly two hours after with girls, which we spent with talking... And yes, bloggers have so much to discuss when they meet! If you like this cosmetic brand, you can already order the products online at Fann.sk website for good prices. They are a little bit higher, but I think that if you invest, you won't be disappointed! I just add you another of my songs from my playlist and I wish you nice rest of the day!ON THE PHOTOS : Kejmy Tatranská / @lady_kejmy
PHOTOS BY : Kejmy Tatranská / @lady_kejmy

if i could turn back the clock i'd make sure the light defeated the dark. i'd spend every day keeping you safe...


     Spomienky občas bolia, ale ako sa vraví, čas lieči a aj tie najsmutnejšie náš mozog vytesní a nechá nám len to dobré. No trvá to chvíľu. Hodnú chvíľu, no pre každého je to iný interval, iný časový rozsah, ktorého nemusíme mať dostatok. Čas je jediná nehmotná vyčerpateľná surovina, ktorej nie je nikdy dosť. No je dostupný pre všetkých. Zaslúžia si ho každý a neváži nik... Ľudia žijú v domnienke, že čas plynie, stále tu bude a všetko sa nakoniec na dobré obráti. Súhlasím s myšlienkou šťastného konca, ba v neho aj verím. Je to pohon žitia naplno, žitia s chuťou, užívania si každej jednej chvíle a jej patričného precítenia. Pretože práve pocity a emócie nás robia tým, kým sme - ľuďmi. Najvyvynutejší živočíšny druh, ktorý dostal do daru vnímať city, ako svoje, tak aj iných. Prejavovať ich skrz radosť, šťastie, lásku... Ktorá, na druhú stranu, bolí. Občas naozaj veľmi...

     No bolesť je súčasťou našich životou. Tak ako dobro a zlo, biela a čierna, svetlo a tma... Svet má vždy dve strany a je len a len na nás, na ktorej z nich sa rozhodneme žiť. Ja volím stranu dobra. Plnú lásky, šťastia a radosti zo života. Z ľudí mne blízkych ale aj zo samej seba. Túžim ju prejavovať a rozdávať každému, na kom mi naozaj záleží a posúvať ju ďalej. Šíriť ju medzi tých, ktorí ju chcú pocítiť tiež. Medzi tých, ktorí ju potrebujú... No je len a len na nich, či ju príjmu a dokážu otvoriť svoje srdce novým poznatkom, novým skúsenostiam, novým pocitom, ktoré možno nikdy nezažili...

     Pretože ak otvoríte svoje srdce tým správnym ľuďom, zažijete neopísateľné pocity, ktorých sa už nikdy nebudete chcieť vzdať. Nemajte strach, občas sa oplatí zariskovať, výhra môže byť väčšia ako si myslíte. Tak otvorte svoje srdce, nechajte doň vstúpiť štipku krásy, ktorú vám tento svet ponúka, pretože nie všetci ľudia sú zlí, nie všetci vám chcú ublížiť, stačí len trochu viery... Pustite si túto melancholickú pieseň a krôčik po krôčku nechajte lásku vstúpiť do svojho vnútra. Prajem vám to z celého svojho uboleného srdiečka, pretože si to všetci zaslúžite!


ENGLISH : Memories hurts sometimes, but people say that time heals and your brain displaces the saddest memories of yours, so it leaves just the good ones. But it takes a while. More than a while, but it is a different interval for everybody, different time range, which sometimes may not be enough. Time is the only incorporeal inexhaustible raw material, which we never have enough. But it is free for everyone. Everybody deserves it and nobody appreciates it... People live in the supposition, that time flies, it was always here and always will be and everything will end up fine. I agree with this thought of happy ending, I also believe in it.  It is actuation of fully living, living with the taste of making progress, enjoying every single moment of your life and properly feel it through your body and soul. Because the feelings and emotions make us who we are - people. The most developed animal species, which got a gift of feeling the feelings and emotions both itself and the others. To show them through the joy, happiness, love... Which, on the other hand, can be hurtful... And sometimes so much...

     But the pain is a part of our lives. As the good and bad, white and black, light and dark... The world has always two sides of it and it is just up to us to choose the part, which we like to live up to. I choose the side of good. Full of love, happiness, and joy of life. For people, I love the most and for myself too. I wish for spreading the love to everyone I really care about and share it with others. With those who want to feel it too. With those who need to feel it... But it is just up to them if they can open their hearts to new findings, the new experiences, the new feelings, which they've never received before...

     Because if you open your heart to the right people, you will experience the indescribable feelings you would never want to let go. Don't be afraid, sometimes is good to risk, because the win can be even bigger as you could imagine. So just open your heart, let the piece of beauty in, the beauty this world offers, because not all the people need to be bad, not all of them want to hurt you, you just need to have faith. Turn on this melancholic song and let the love slowly enter inside of your body. I wish you all the best from the bottom of my broken heart because you absolutely deserve it!HAT - SECONDHAND / EARRINGS - KEJMY TATRANSKA DESIGN / T-SHIRT -  NORTHLAND (SECONDHAND) / SKIRT - H&M (SECONDHAND) + RESEWED / SOCKS - H&M / SHOES - ZARA


ON THE PHOTOS : Kejmy Tatranská / @lady_kejmy
PHOTOS BY : Jaroslav Tatranský, senior.

old school chic, like a movie star from the silver screen! #travelphotostory : bojnice castle.


     Ak sledujete môj blog dlhšie ako len od dnes, poznáte ma a viete, že nie som úplne typický #travelblogger ako sa patrí, ale snažím sa vám prinášať všetko skvelé, čo je súčasťou môjho malého sveta! A keďže som bola v Bojniciach a kúpila som si povolenie fotografovať, rozhodla som sa vám napísať pár riadkov a ukázať vám pár záberov, ktoré som si tam vyfotila a vytvorila takú malú #photostory detailov, ktoré ma najviac upútali. Obzvlášť pre tých, ktorí tam ešte neboli, o nič neprišli a videli tú nádheru aspoň takto! História zámku siaha dávnych dôb. Od 12. sotoročia, kedy začala jeho výstavba, sa jeho podoba menila až do dnešných čias. Nebudem vás zaťažovať ťažkou históriou, ak by ste mali chuť si prečítať niečo viac, bežte na oficiálnu stránku zámku a dočítate sa viac. 

ENGLISH : If you read my blog a little longer than from today, you know something about me and that I am not a typical #travelblogger as I may look like, but I always try to bring you all the best that is a part of my little world! Although I have visited Bojnice castle and I bought the permission to take pictures in it, I decided to write you a few lines about it and show you my favorite pictures, which I took there and made a little #photostory of details I liked the most. Especially for those who have never been there, so you wouldn't miss anything and you can see this beauty this way at least! The history of the castle is long. The visual shape of the castle has changed till today since the 12th century when the construction began to emerge. I am not going to speak about all the history of the castle, if you would like to know something more, just go to the official page of the castle and read more.
     Zámok stojí na travertínovej kope nad mestom Bojnice, ktorého centrum je hneď za zámkom. Takže ak by ste mali chuť na dobrý obed alebo šálku kávy, nemáte to ďaleko! V okolí zámku sa rozlieha veľká záhrada s jazierkom hneď pod múrmi, kde plávajú krásne labute! Vo vnútri sa nachádza múzeu, ktoré je sprístupnené aj verejnosti s pravidelnými prehliadkami aj v cudzých jazykoch. Interiér múzea a zámku je nádherne zachovaný a plný historických artefaktov, ktoré môžte vidieť aj na fotkách! Priestory zámku sú úchvatné rovnako ako jeho exteriér. V rámci prehliadky je aj prechádzka malou jaskyňou, ktorá sa nachádza pod zámkom. Cenník a otváracie hodiny nájdete na oficiálnej stránke. Nájdete tam aj dátumi dní, počas ktorých je vstup na hrad v rámci zvyšovania návštevnosti a dostupnosti kultúry verejnosti, zdarma. Najbližšie bude zámook prístupný zdarma 7. októbra 2018 a určite to odporúčam využiť, ak sa vám zdá vstupné na hrad trošku drahé.

ENGLISH : The castle stands on a travertine hill over Bojnice town, its city center in right behind the castle. So if you would like to have some lunch or just have a cup of coffee, you don't need to go far! There is a large and beautiful garden around the castle with a small pond under the castle walls, where you can take pictures of swans! There is a museum inside of the castle and it is accessible also to the public with regular sightseen tours also in foreign language. The interior of the museum and the castle is well-preserved and full of historical artifacts, which you can see in the pictures! The premises of the castle are as beautiful as its exterior. The tour begins in the premises of the little cave, which is situated under the castle. You can find the entrance fee and opening hours on the official website. You can find there the dated of the days with the free entry too. The next sightseen tour for free will be on October 7th, 2018 and I certainly recommend you to visit this castle this day, if you think that the price of the entrance fee is a little higher.
     Aby som nerozprávala len o faktoch ale aj niečo z môjho pohľadu, tak ja som si to na zámku nesmierne užila! Boli sme tam spolu s rodičmi a ja som to, samozrejme, využila a obliekla si svoje obľúbené #handmade trblietavé šatičky, o ktorých som vám už písala aj na  mojom instagrame. Pohľady ľudí som chytala jedna radosť, no mne to naozaj nevadí, pretože som sa cítila ako naozajstná princezná, ktorá je na zámku ako doma! Samozrejme srandičky na stranu, ale áno... Vedela by som si predstaviť bývať na zámku ako je Bojnický! A, prosím, nechajte ma snívať!

ENGLISH : I don't want just talk about the fact about the castle, I would like to add some of my point of view because I've really enjoyed the visit! I was there with my parents and, of course, I use the situation and I put on my favorite #handmade glitter dress, about which you could already read on my instagram. All the people stared at me, but I didn't mind it because I felt like a real princess, who lives in the castle! Well, let's take the fun side aside, but yes... I could imagine to really live in the castle as beautiful as Bojnice castle! And, please, let me dream! 
     To by bolo odo mňa opäť všetko. Verím, že sa vám tieto moje zábery najkrajšieho zámku na Slovensku páčili a snaď som vás trošku navnadila navštíviť ho, pretože to naozaj stojí za to! Ak ste ho už v minulosti navštívili, podeľte sa o svoje dojmy v komentároch. Nezabudnite na ďalšiu tématickú pieseň a užite si krásny zvyšok dňa!

ENGLISH : It would be all from me for today. I hope that you like my pictures of the most beautiful castle in Slovakia and I made your mind a little bit to visit this beauty, because it really worth it! If you've already visited this castle before, write your impressions down in the comment section. Don't forget to turn on another thematic song and have beautiful rest of the day!

HAT - SECONDHAND / DRESS : KEJMY TATRANSKÁ DESIGN / SHOES : VANS

ON THE PHOTOS : Kejmy Tatranská / @lady_kejmy
PHOTOS BY : Jaroslav Tatranský, senior & Kejmy Tatranská / @lady_kejmy