DIY

diy headband #2.

      Musím sa vám priznať,  že v stredu som točila video.  Nie sama,  ale aj ja mám na tom tiež svoj podiel.  Naša škola sa zapojila do súťaže  *The School Dance*.  A keď to Alexander  dá dokopy, môžte sa tešiť na výsledok.  Zatiaľ len nejaké to diy...  Meow!

English : I must to confess that I was shooting the video in Wednesday. No just me but I have a share on it, too. My school joined in a *The School Dance* competition. And when Alexander will be finished with it, you will looking forward to the result. But now I have just some diy for you... Meow!

Kejmy.
On The Photos : Kejmy.
Photos by : Kejmy.

You Might Also Like

16 Comments