Do you love me?

by - February 14, 2012

    Byť, či nebyť? Nie je to otázka pre mňa. Ja už existujem a verím, že existuje aj osoba, ktorá vyplní všetky medzery prázdna budúcnosti ♥.
     PS. : Pekný Valentín. Lízatko som dostala od Ajky.

English : Be or not to be? That is not question for me. I am already exist and I believe that somewhere exist person who will fill all gaps of future viod ♥.
     PS. : Have a nice Valentine's day. I got that lollipop from Ajka.


Kejmy.
Photos by : Kejmy.

You May Also Like

0 COMMENTS