contact


SLOVENSKY :
Ak vás niečo-hocičo bude zaujímať, náhodou by ste mi chceli položiť nejaké otázky, mali chuť so mnou spolupracovať, či by ste si len tak radi popísali, neváhajte a napíšte mi na môj mail.

ENGLISH : 
If you would wonder anything, if you want to ask me any questions, if you want to collaborate with me, or if you just want to just chat about anything with me, do not hesitate and write me on my mail.Nájsť ma môžte aj na týchto sociálnych sieťach / You can also find me on these social networks :


       


INSTAGRAM

Instagram

FACEBOOKGOOGLE FRIEND CONENT